වෛද්ය නිළධාරීන්ගෙන් ආණ්ඩුවට විරෝධය

ආණ්ඩුව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනා ඉහළ දැමීම පිලිබඳ රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ඊයේ (14) ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක දී ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කර ඇත.

එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පහතින්

[vsw id=”iF3ZxUemRZQ” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.