ශ්‍රී ලංකාව ගූගල් ස්ට්‍රීට් වීව් වලට එක වෙයි

google str vwශ්‍රී ලංකාවේ වීදි ගූගල් ස්ට්‍රීට් වීව් සිතියම් වලින් දැන් දැකගත හැකියි.

ගූග්ල් සිතියම් වල කොටසක් වූ ගූගල් ස්ට්‍රීට් වීව් ඔස්සේ මේ වන විට රටවල් 76ක අංශක 360%ක පුළුල් ඡායාරූප දැකගත හැකිය.ගූගල් සමාගම 2014 වසරේ පටන් ජංගම වාහන සහ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් ඡායාරූප ගැනීම ආරම්භ කළේය.

ගූගල් සමාගම පවසන ආකාරයට පසුගිය වසරේ මිලියන 18ක් වූ සංචාරකයින් ගූගල් සිතියම් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව නැරඹීමෙන් පසු මෙරටට පැමිණ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සොබා සිරි අසිරිය ස්ට්‍රීට් වීව් ඔස්සේ දැක ගැනීම තුලින් සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු අතර තමන්ගේ වටපිටාව ගැන වැඩි දැනුමක් ලබා ගැනීමේ ඉඩක් ලැබේ.

හැබැයි පරිස්සමෙන් !

ඔබ යන එන ගමන් මෙන්ම කරන දේත් ගූගල් ට්‍රීට් වීව්හි සටහන් විය හැකියි.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.