සයිටම් ශීක්ෂණ රෝහලක් වෙයි

saitmසයිටම් ගැටලූව නිරාකරණය කිරීම සඳහා නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල ශීක්ෂණ රෝහලක් බවට පත්කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ. නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල රජයේ රෝහලක් බවට පත් වීමෙන් වෛද්‍ය සිසුන්ට නේවාසික පුහුණුව ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසෙනු ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් නිල නොවන මට්ටමින් පැවති සාකච්ජා වලදී එම කි‍්‍රයාවලියට විරෝධය පල නොකිරීමට රජයේ වෛද්‍ය සංගමයේ නිලධාරීන් එකඟ වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් වෛද්‍ය සංගම් සාමාජිකයින් තම විරෝධය පල කොට ඇත. අනෙක් අතට මේ වන විට සයිටම් පත්ව ඇති මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් සයිටම් අත්හැරීමට වෛද්‍ය නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු එකඟතාවය පල කොට ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.