සාධාරණ සමාජයක් සදහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු 8 දූෂණ චෝදනා…

රාජිත සේනාරත්න,  රවී කරුණානායක, අර්ජුන රණතුංග, ඉෂාර්ඩ් බදියුදීනු ඇතුළු යහ පාලන ආණ්ඩුවේ බරපතල දූෂණ චෝදනා ලද ඇමති වරුන් 8 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලමින් ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට පුරෝගාමී ව කටයුතු කළ සාධාරණ  සමාජයක් සදහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය ඇතුළු සිවිල් සංවිධානවල ක්‍රියාකාරිකයන්  පිරිසක් ජනාධිපතිවරයාට  ලිඛිත සංදේශයක් භාර දී තිබේ.

කැබිනට් සංශෝධනයක් කර හෝ මේ ඇමතිවරුන් දැනට කටයුතු කරන අමාත්‍යාංශ වලින් ඉවත් කරන ලෙස ඔවුන් වැඩිදුරටත් දන්වා තිබේ. විශේෂයෙන්ම දූෂණ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කිරීමට වෙනම අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපිත කරන ලෙස එම ඉල්ලීම්වල සදහන් වේ.

මේ ඉල්ලීම් අතර දැනට දූෂණ  චෝදනාවලට ලක්වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව කරන මන්දගාමී පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීම, පහුගිය මැතිවරණයේදී පොරොන්දු වූ ජනතාවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීම, ඇතුළ යෝජනා පහක් ඇතුළත්ය.

මෙම යෝජනා ධනාත්මකව පිළිගත් ජනාධිපතිවරයා මේ තත්ව යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමනට යහපත් ලෙස බලපාන්නේ නැති බවත්, උක්ත කාරණා සම්බන්ධව අගමැතිවරයා සමගත්  සාකච්ඡා කර හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරක් ලබා දෙන බවත් එම සමාජ ක්‍රියාකාරීනට දන්වා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.