සාමය හා සංහිදියාවට අපෙන් උපරිම සහය

අද පෙරවරුවේ ජනපති නිල නිවසේ දී ඉන්දීය විදේශ ඇමතිනී වන සුෂ්මා ස්වරාජ් ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මුණ ගැසුණි.

සාමය හා සංහිදියාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ පිළිවෙලට උපරිම සහය ලබා දෙන බව එතුමිය පැවසුවා ය.

මෙහි දී ජනාධිපතිවරයා සංහිදියා ක්‍රියාවලියට හා ආර්ථික යෝජනා ක්‍රම වලට ලබි දෙන සහයට ස්තූතිය පළ කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.