සිම්බාබ්වයට නියගයෙන් දැඩි පීඩා

සිම්බාබ්වේ ජනාධිපති විසින් එරටට බලපා ඇති දැඩි නියගය හේතුවෙන් එරට හදිසි ආපදා තත්වයක් ප්‍රකාශ කර ඇත.

එරට ග්‍රිමීය ප්‍රදේශ වල කෘෂිකර්මාන්තය හා සත්ත්ව පාලනයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් පසුගිය වසරේ සිට ඉතා ඉහළ වර්ෂාපතනයක් සිදුවිය.

එරට වැසියන් ආහාර හා ජල අවශ්‍යතා සදහා දුෂ්කරතා වලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර ඇතැම් ප්‍රදේශ වල ගොවීන් උෂ්ණත්වයෙන් සිය ගවයින් බේරා ගැනීමට තම නිවෙස් තුළ ගාල් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.