සියඹලාපිටිය හලෝ බෙදයි- මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් ගෙන් පැමිණිලි

දෙසැම්බර් 11 වන දින මාතර පැවති “ කළගුණ” උත්සවයේ ඡායාරූපයකි-  කැෆේ සංවිධානය
දෙසැම්බර් 11 වන දින මාතර පැවති “ කළගුණ” උත්සවයේ ඡායාරූපයකි- කැෆේ සංවිධානය

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ උපදෙස් නොතකා හරිමින් විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට ජංගම දුරකථන බෙදාදීම කෙරෙන බව  කැෆේ  ,මැතිවරණ නිරීක්ෂකයෝ කියා සිටිති.
විශ්‍රාමික ප්‍රජාව සඳහා ජංගම දුරකථන පිරිනැමීමේ “කළගුණ” වැඩසටහනක් දෙසැම්බර් 11 වන දින මාතර සණස ශාලාවේදී පැවැත්විණ. අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවයේදී විශ්‍රාමිකයින් වෙත පෞද්ගලික ආයතනය විසින් ජංගම දුරකථන බෙදා දෙනු ලැබු බවත් මීට පෙර දෙසැම්බර් 7 වන දින ද කෑගල්ල නගර සභාවේදී ද අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ‍මෙම “කළගුණ” වැඩසටහන  පවත්වූ බව  කැෆේ  ,මැතිවරණ නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අවස්ථාවක මෙම වැඩසටහන පැවැත්වීම මැතිවරණයේ සුජාත භාවයට අභියෝගයක් බව සඳහන් කරමින් මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමන් විසින් 2014 / 12/ 04 දින නිකුත් කර ඇති අංක PCE/2015/19/ALL D 16 දරණ ලිපිය මඟින් දන්වා තිබේ. එබැවින් මෙම “කළගුණ” වැඩසටහන 2015 ජනවාරි 15 වන දිනයෙන් පසුව පවත්වන ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමන් එම ලි‍පියෙන් උපදෙස් දී තිබේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු සහ විදුලි සංදේශ හා තොරුතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරුන් වෙත යොමු කර ඇති එම ලිපියේ සඳහන් උපදෙස් නොතකා හරිමින් පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවරක් ගන්නා මෙන් කැෆේ සංවිධානය  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත  දැන්වීමක් කොට ඇත.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.