සිරකරුවන් මැතිවරණ වැඩවලට- මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්

UPFA using prisoners to build election stages - CaFFE

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය මැතිවරණ වේදිකා සැදීමේ කටයුතු සඳහා සිරකරුවන් යොදා ගන්නා බව කැෆේ මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් විසින් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රියට දන්වා තිබේ.

පසුගිය සති අන්තයේදී මාතර සහ කඹුරුපිටිය පැවති මැතිවරණ වේදිකා ගොදන්ගීම  සඳහා ගාල්ල සිර ගෙදරින් සිරකරුවන් රගෙන ගිය අකාරය පිළිබඳව  ඡයාරැපමය සාක්ෂි තමන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට  ඉදිරිපත් කල බව කැෆේ මැතිවරණ නිරීක්ෂක සංවිධානය  ප්‍රකාශ කරයි.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.