සිසුවියන්ගේ කන්‍යාභාවයට ශිෂ්‍යත්වයක්

දකුණු අප්‍රිකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක සිසුවියන් සිය කන්‍යාභාවය රැකගතහොත් එරට සංවිධානයක් විසින් ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක් පිළිබද වාර්තා වේ.මෙය හදුන්වා දී ඇත්තේ තුකෙලා හී නගරාධිපති ඩූඩූ මසිබුකෝ විසිනි.ඇය පවසන්නේ මෙය හුදෙක්ම ශිෂ්‍යත්වයක් පමණක් නොව ගැහැණු දරුවන්ගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් බවයි.

මෙහි වයස් සීමාවක් ලෙස සලකා ඇත්තේ වයස අවුරුදු 12ට වඩා වැඩි සහ වයස අවුරුදු 16ට වඩා අඩු ලෙසයි.මේ ආයතනය විසින් ශිෂ්‍යත්වයක් 100ක් ලබාදෙන අතර මේ වන විට 116ක් පිරිනමා අැති බව වාර්තා වේ.

මානව හිමිකම් කොමිසම් මෙය හෙළා දකිමින් පවසන්නේ සිසුවියන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට මෙයින් පහරක් සිදුවෙන බවයි.

එමෙන්ම සිසුවියන්ගේ කන්‍යාභාවය පරික්ෂා කරනු ලබන්නේ විශ්‍රාමලත් සාත්තු සේවිකාවන් විසින් බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.