හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ගේ සියලු තොරතුරු ඕනෑ… අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියයි…

Top-Secret-Documents 2-1අතිශය රහසිගත හා සුවිශේෂී මෙහෙවරක නිරතවූ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ගේ සියලු තොරතුරු වහාම අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගැනීම සදහා හමුදා නීති අංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ලසන්විත ක්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම සඳහා යැයි කියමින් වර්ෂ 2008 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට 2009 ජනවාරි 31 වැනිදා තෙක්‌ කාලය තුළ යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි බළකායේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්‌තරයක්‌ ලබා ගැනීමට අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යුද හමුදා නීති අංශයෙන් මෙසේ ඉල්ලීමක්‌ කර ඇත.

ඒ අනුව එම බළකායේ කඳවුරු පිහිටි ස්‌ථාන එහි අණදෙන නිලධාරියාගේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, භාවිතා කළ දුරකථන අංක අදාළ නිලධාරීන් සඳහා ජංගම දුරකථන නිකුත් කළ නිලධාරියාගේ විස්‌තර භාවිතා කළ සියලු රථ වාහන හා එහි අංක හා එහි අයිතිකරුවන් පිළිබඳ විස්‌තර ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.