ළමයින්ගෙන් පළිගැනීම තමයි වරද

“මම සැකකරුවන් බලලා කතා කලා.දේශපාලඥයින්ගෙන් මේවා ගත්තට කමක් නෑ.ඒත් ළමයින්ගෙන් පළිගන්න එක් තමයි වරද.මාව කූඩු කලානම් මීට වඩා හොදයි.ඒ වගේම යෝෂිත 9 හා 10 එම්.බී.ඒත විභාගෙට ලියනවා.බලන්න දැන් ඒ ළමයට තියෙන අසහනය.”
සී.එස්.එන්. නාළිකාවේ මුදල් වංචාව සම්බන්ධයෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිස බැලීමට ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.