22කට මරු කැදවා 158ක් අතුරුදහන් වූ තායිවාන් භූ චලනය

තායිවානයේ සිදු වූ රිච්ටර් මාපක 6.4 ක් ලෙසින් සදහන් වූ භූ චලනයෙන් මහල් 17කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී 200ක පිරිසක් යට වී ඇත.

තව ද මෙම භූ චලනයෙන් 22ක් මරණයට පත්ව ඇති අතර 158ක් අතුරුදහන්ව ඇත.484ක් තුවාල ලබා ඇත.

එමෙන්ම මිය ගිය අය අතර දස දිනක් වයසැති දැරියක් ද වේ.

කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ලට යට වී ඇති පිරිස බේරා ගැනීම සදහා කටයුතු කරන බව තායිවාන් රජය පවසයි.

thai 1

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.