මෛත්‍රී වැටුප් වැඩි කිරීම ගැන හංගලා ගහන්න එපා-ලාල් කාන්ත

වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතීන් පිළිබඳව පොදු අපේක්ෂකයා වහාම කටයුතු කළ යුතු බව විමුක්ති පෙරමුණේ ලාල් කාන්ත ප්‍රකාශ කළේය.

 

 

මෛත්‍රීපාලගේ දින 100 වැඩපිළිවෙළට වැටුප් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ත් ඇතුළත් විය යුතුයි-

 

[vsw id=”/6r9h79gsP6A” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.