8 වෙනිදා තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට

gayantha karunathilaka8 වෙනිදා තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට

ඊයේ (03) පැවති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසුවේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත ලබන 08 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මෙය ඓතිහාසික පනත් කෙටුම්පතක් වනු ඇතැයි ද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.