හිටපු ජනපති ආර්යාවත් අමාරුවේ ?

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිද ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය ඇයගේ මාධ්‍යනිළධාරියෙකුට කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ රු. මිලියන 5.5 ක් වටිනා නිවසක් රු. ලක්ෂ 5 ක් වැනි අඩු වටිනාකමකට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිසමෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සදහා හෙට දින කැදවීමට නියමිතව ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.