හිටපු LTTE නායකයෙකු වූ එමිල් කාන්තන්ගේ වරෙන්තු ඉවත් කරයි

එමිල් කාන්තන් හෙවත් හිටපු LTTE නායකයාට තිබූ වරෙන්තු සහ රතු නිවේදනය කොළඹ විශේෂ මහාධිකරණය ඉවත් කර ඇත.

ඔහු LTTE සංවිධානයේ හිටපු මුදල් පාලකයා වේ.ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අධිකරණයෙන් නිකුත් කළ වරෙන්තුව හා ඉන්ටපෝල් සහය පතා නිකුත් කළ රතු නිවේදනය කොළඹ විශේෂ මහාධිකරණ කොමසාරිස් අයිරාංගනී පෙරේරා මහත්මිය ඉවත් කර ඇත්තේ එම නිවේදනය නිසා ඔහුට ලංකාවට පැමිණ උසාවියට බාර විය නොහැකි නිසා බව ඔහුගේ නීතීඥයින් දැන් වූ පසුවයි.
ඔහුට දින 14 ක් ඇතුළත පැමිණ බාර වෙන ලෙස අයිරාංගනී පෙරේරා මහත්මිය නීතීඥයින්ට දන්වා ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.