නීතිඥවරු රොත්තක් සමග ශිරන්ති කටඋත්තර දෙයි

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ විශාල මූල්‍ය අක්‍රමිතා සෙවීමට පත්කළ ජනපති කොමිසම ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගෙන් ඊයේ (01) ප්‍රශ්න කර ඇත.මේ සදහා නීතිඥවරු දහදෙනෙකු මගින් ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය ජනපති කොමිසමට ඊයේ දහවල් 1ට පෙනී සිටියා ය.

ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් පසුගිය රජයේ නිවාස සංවර්ධන ඇමති ලෙස කටයුතු කළ විමල් වීරවංශ මහතාට නියෝග කර ඇත්තේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉදිකළ රු. එක්කෝටි පන්ලක්ෂක් පමණ වටිනා නිවස රු. ලක්ෂ 5 කට තම මාධ්‍ය නිළධාරියාට ලබා දෙන ලෙසයි.

මේ සදහා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියට ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට ජනපති කොමිසම වෙත පැමිණීමට දන්වා තිබුණද එතුමිය එදින පැමිණියේ නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.