නවතම ටාටා “සිකා” රථයේ නාමය වෙනස් කළ “සීකා” මදුරු වසංගතය

ඉන්දීය ටාටා සමාගම විසින් නවදිල්ලියේ පැවති මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයේ දී ඉදිරිපත් නළ නවතම මෝටර් රථය වන “සිකා” රථයේ නාමය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇත.ඊට හේතුව වී ඇත්තේ “සීකා” නම් වූ මදුරු වසංගතයයි.

තරුණ පිරිස් සදහා නිපදවූ මෙම නවතම මෝටර් රථයේ නාමය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්‍රකාශ කරන බව ටාටා සමාගම පවසයි

zica

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.