ගුවන් හමුදාවේ 109 දෙනෙක් දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙලට

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන 12 වන දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රීඩා ඉසව් 19ක් සදහා ක්‍රීඩකයන් 42ක් ක්‍රීඩිකාවන් 55ක් සහභාගී වීමට නියමිතය.තව ද නිළධාරීන් 12ක් ද ඇතුළුව ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරමින් සියල්ලන් 109 දෙනෙකු සහභාගී වේ.

slaf

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.