සෙයිඩ් අල් හුසේන්ට එරෙහිව විරෝධතා පා ගමනක්

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් වන සෙයිඩ් අල් හුසේන් කුමරුගේ ලංකා සංචාරයට එරෙහිව සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනක් පවත්වා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.