පිහිනුම් ඉසව්වෙන් ලංකාවට රන් පදක්කම් 3ක්

12වන දකුණු ආසියානු ක්රීඩා උළෙලේ නිදහස් ආර 100×4 තරගයෙන් ශ්රී ලංකාව රන් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙය ශ්රී ලංකාව පිහිනුම් ඉසව්වෙන් ලබාගත් 3වැනි රන් පදක්කමයි.

ශ්‍රී ලංකාව මේවනවිට පැවති තරග අතරින් වැඩිම පදක්කම් දිනා ගත් රට බවට පත්ව සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.