ලංකාපුත්‍ර බැංකුව පිළිබද විමර්ශන අවසන්

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් පැවැත් වූ, පසුගිය රජය සමයේ ලංකාපුත්‍ර බැංකුව විසින් දේශපාලන බලපෑම් හේතුවෙන් ලබා දී තිබූ රු.මිලියන 200 පිළිබද විමර්ශන අවසන් කර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දුන් බව ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

මෙම විමර්ශනයේ දී අනාවරණය වී ඇත්තේ පුද්ගලයන් සහ ආයතන 14ක් සදහා මෙම ණය මුදල පිළිගත් ක්‍රමවේදයකින් තොරව ලබා දී තබූ ආකාරය සහ මුදල් අවභාවිතා කිරීම පිළිබදවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!