රන් පදක්කම් 8ක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව දෙවනි ස්ථානයේ

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන 12 වන දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙලේ රන් පදක්කම් 38ක් රිදී පදක්කම් 13ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 3ක් සමග මුළු පදක්කම් සංඛ්‍යාව 54ක් ලබා ඉන්දියාව ප්‍රථම ස්ථානය ද රන් පදක්කම් 08ක් රිදී පදක්කම් 21ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 17ක් සමග මුළු පදක්කම් සංඛ්‍යාව 46ක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව දෙවනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.එහි තුන් වන සුථානය පාකිස්ථානයට හිමිව ඇත.

තව ද කාන්තා 200m පසුපස ආර පිහිනුම් තරගයේ දීනව තරග වාර්තාවක් තැබීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකා කිම්කෝ රහීම් සමත් විය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.