මහින්දගේ නෙළුම් පොහොට්ටුව සූදානම්

ඊයේ (08) රාත්‍රියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මිරිහාන නිවසේ දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හිටපු ඇමතිවරු ගණනාවකගේ සහභාගිත්වයෙන් නව පක්ෂය පිළිබද සාකච්ඡා කර ඇත.එහි දී නව පක්ෂයේ නම, ලාංඡනය පිළිබද ඔවුන් තීරණය ගෙන ඇත.එමෙන්ම නව පක්ෂයේ නායකත්වය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීමට ද ඔවුන් තීරණය කර ඇත.

ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත මෙමෙ නව පක්ෂය ලියාපදිංචි කිරීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.