ඇමරිකාවෙන් විදේශ වෘත්තිකයන්ගේ වීසා ගාස්තු ඉහළට

තෝරා ගත් වෘත්තීන් සඳහා වන රැකියා වීසා ගාස්තුව දෙගුණ කිරීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තීරණය කර ඇත. රැකියා සඳහා නිකුත් කරනු ලබන H1-B හා L-1 වීසා කාණ්ඩ සඳහා මෙලෙසින් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කොංග්‍රසය පියවර ගෙන ඇත.එමෙන්ම H1-B හා L-1 යනු විශේෂ වෘත්තිකයින් සඳහා වසර 6 ක් වැනි උපරිම කාලයකට යටත්ව පිරිනමනු ලබන විශේෂ වීසා කාණ්ඩයකි. මෙහිදී අදාළ වෘත්තිකයා බඳවා ගන්නා ආයතනය විසින් තෝරා ගත් කාල පරාසයකට අනුව සිදුකරන ලබන ඉල්ලීම් ප්‍රකාරව මෙම වීසා නිකුත් කරනු ලැබේ.

සේවකයින් 50කට වැඩි සේවාස්ථාන සහ සේවකයින්ගෙන් 50% කට වැඩි පිරිසක් විදේශිකයින් ලෙසින් සඳහන් ආයතන මෙම වීසා ගාස්තු ඉහළ දැමීමට යටත් වන බව මෙහිදී නිවේදනය කර ඇත. එමගින් බහුලව ඉන්දීය තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පීන් සේවය කරනු ලබන සමාගම්වලට මින් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වන බව සඳහන් වේ.

එක්සත් ජනපද කොංග්‍රසය විසින් සති කිහිපයකට පෙර මෙම වීසා ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ තීරණය ගනු ලැබූ අතර එහිදී H1-B කාණ්ඩය සඳහා ඩොලර් 4,000 ක්ද, L-1 කාණ්ඩය සඳහා ඩොලර් 4,500 ක්ද වශයෙන් වීසා ගාස්තු වැඩිකර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් බලපෑමට ලක්වන සමාගම් පවසන්නේ, මෙම පිරිවැය දැරීමට සමාගම්වලට සිදුවීම තුළින් සිය ලාභදායීත්වයට දැඩි බලපෑමක් සිදුවන බවයි.

H1-B හා L-1 වීසා යටතේ විශාල සේවක පිරිස් සේවය කරනු ලබන Infosys, Wipro, හා TCS වැනි සමාගම්වලට මෙම තීරණයෙන් දැඩි බලපෑමක් එල්ලවිය හැකි බව වාර්තා වේ. 2016 අප්‍රෙල් 01 වැනි දා සිට මෙම නව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.