ගුවන් ගමන් වල දී තහනම් වූ උපකරණයක් කටුනායක දී අහුවෙයි.

M.J. 502 දරන මිහින් ලංකා ගුවන් යානායෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපළට පැමිණි මගියෙක් පස්වරු 5.30 ට පමණ පරික්ෂාවට ලක්කෙරුණු අවස්ථාවේ මෙම පුද්ගලයාගේ ගමන් මල්ලේ තිබී ගින්දර සහ ආලෝකය විහිදුවන උපකරණයක් හමු වී ඇත. එය ගුවන් ගමන් තහනම් කර ඇති උපකරණයකි.

එමෙන්ම එය ගුවන් ගමන් වල දී තහනම් වුව ද සැකකරු මාලදිවයින බලා පිටත් කළ බ ව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.