රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරාගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩා නව පක්ෂ බිහි කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත පාවාදීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවකට අනුව ක්‍රියා කරන බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.