පසුගිය මස ඩෙංගු මරණ 8ක් : ඩෙංගු රෝගීන් 500ක් : ඩෙංගු අධි අවධානම් දිස්ත්‍රික්ක 7ක්

මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 500ක් වාර්තා වී ඇත. පසුගිය මාසය වන විට ඩෙංගු මරණ 8ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

පාසල් වලින් 54% ක් ගොඩනැගිලි, ඉදිකිරීම් ස්ථාන වලින් 36% ක් හා ආගමික ස්ථාන වලින් 40% ක් මදුරු කීටයන් බෝවන අවධානම පවතින බව කීට විද්‍යා පරීක්ෂණයන්ට අනුව අනාවරණය වී ඇත.

එමෙන්ම බස්නාහිර පළාත ද ඇතුළත්ව ඩෙංගු අධි අවධානම් දිස්ත්‍රික් 7 ක ඊයේ (11) සිට හෙට (13) දක්වා ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් වැඩිපුර වාර්තා වී ඇති බස්නාහිර පළාත තුළ හා ඩෙංගු අධි අවධානම් දිස්ත්‍රික්ක වන කෑගල්ල – යාපනය – වවුනියාව – පුත්තලම – මඩකළපුව – කුරුණෑගල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක තුළ එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

පොලිසිය – ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ සෞඛ්‍ය අංශ වල සහය මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට එක්ව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.