මහේස්ත්‍රාත් නියෝග අභියෝගයට ලක් කළ හැකියි.

iththaakandeමහේස්ත්‍රාත් නියෝග අභියෝගයට ලක් කළ හැකියි.

මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් දෙන නියෝග අභියෝගයට ලක් කල හැකි නමුත් ඒ සදහා නිසි ක්‍රමවේදයක් භාවිත කල යුතු බව කියාසිටියේය.

නිර්භයව තීන්දු තීරණ දෙන විනිසුරුවරයෙක් සේ ප්‍රකට රංග දිසානායක එසේ පැවසුවේ කලහකාරීව හැසිරෙමින් අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා ලැබූ සිහල රාවයේ හිමිවරු සහ ගිහියන් පිරිසකට ඇප ලබා දෙමිනි.

සිහල රාවයේ සභාපති අක්මීමන දයාරත්න සහ ඉත්තෑකන්දේ දයාරත්න ඇතුළු පිරිසක් රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වන ශරීර ඇප මත මුදා හරින ලදී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.