මංගලගේ යෝජනාවට අනුමැතිය

mangala samaraweeraමංගලගේ යෝජනාවට අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතී ගැටුම්කාරී තත්වය හේතුවෙන් උතුරු නැගෙනහිර පලාත්වලට බිම්බෝම්බ හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවශේෂ මගින් දැඩි බලපෑමකට ලක්විය.

පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ තහනම් කිරීමේ සම්මුතියට අත්සන් තැබීම සදහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත්කල යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමෙන් පසු එම ප්‍රදේශයන්හි ජීවත්වන ජනතාවගේ දිවි පැවැත්මට හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අවශ්‍ය පසුබිම ” ඔටාවා ” සම්මුතිය නම් වූ පුද්ගල නාශක බෝම්බ තහනම් කිරීමේ සම්මුතිය මගින් සැලසෙන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.