නාමල්ගේ ගුවන් සේවිකා මිතුරිය ගැන FCID සොයයි

namal and air hostersනාමල්ගේ ගුවන් සේවිකා මිතුරිය ගැන FCID සොයයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අනුදැනුම හා හිතවත්කම මත මෙම ගුවන් සේවිකාව ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර තිබිණ.මෙවැනි මුදලක් පියාසර ගුවන් සේවිකාවකට පමණක් හිමිකම් කිව හැකි අතර ඇයට රු.ලක්ෂ 15ක මුදලක් ගෙවා ඇත්තේ එම නියමය බිදමිනි.

රාජපක්ෂ පාලන සමයේ ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුයුක්ත කල මෙම ගුවන් සේවිකාවට රු. ලක්ෂ 15 දීමනාව ලබා දීම පිළිබද පරීක්ෂණ පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ටඨාශයට ( FCID ) පැවරීමට නියමිත බව අනාවරණය වේ.

පවතී රජය බිද වැටීමත් සමග ඇය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉවත් කොට නැවත ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයට අනුයුක්ත කර මේ වන විට ගුවන් සේවිකා සුපර්වයිසර්වරියක් ලෙස සේවය කරයි.

නාමල් රාජපක්ෂගේ අවශ්‍යතාව අනුව එවකට ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතා විසින් මෙම ගුවන් සේවිකාවට රු. ලක්ෂ 15ක දීමනාව ගෙවිය යුතු බව ලිඛිතව දන්වා ඇත.

නාමල් රාජපක්ෂ හා මෙම ගුවන් සේවිකාව අතර පැවති සමීප හිතවත්කම මත ඇය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර මෙවැනි වැටුපක් ලැබීමේ අවස්තාව හිමිකර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඇයට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් මෙම වැටුප වසර 03ක කාලයක් හිමි වී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.