නොරොච්චෝලේ කැඩුනොත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි ?

ajith pනොරොච්චෝලේ කැඩුනොත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි ?

විදුලිබල නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඊයේ (09) පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී විය.

එහි දී ඔහු පවසා සිටියේ,

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය අක්‍රිය වුවහොත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකි බව තමන් ද පිළිගන්නා බවයි.

එමෙන්ම ඒ සදහා කඩිනමින් විකල්ප ක්ෂේත්‍ර සදහා යොමු විය යුතු බව ද ඔහු කියා සිටියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.