තවත් බුද්ධි නිලධාරියෙක් දඩයම් කරයි…

Arrested-මිලේනියම් සිටි සිද්ධියෙන් ඉතිරිව සිටි එකම බුද්ධි නිලධාරියාවන බලලත් නිලධාරී 1 මුදලාගම ඊයේ (15) රාත්‍රියේ රහස් පොලිසිය විසින් විශේෂ ප්‍රශ්න කිරීමකට යැයි කියමින් අත්අඩංගුවට ගත්තේය.

ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්නේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන සිද්ධියේ සැකකරුවන්ට මරණ තර්ජන එල්ල කළ බව කියමිනි.

විවිධ චෝදනා එල්ලකරමින් රටක බුද්ධි නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට ඇතිවිය හැකි බරපතල අර්බුදය සම්බන්ධව මේ වන විට මැදහත් මත ධාරීහු ප්‍රශ්න කරමින් සිටිති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.