දඩල්ලගේට රනිල්ගෙන් රජයේ ඉහළ තනතුරක්

govermentඅද රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ජේ. දඩල්ලගේ වෙත නැවත රජයේ උසස් තනතුරක් ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සැලසුම් කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් පීබී අබේකෝන් හා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ . දඩල්ලෙගේ අතර ඇතිව තිබූ පුද්ගලික ආරවුලක කෙලවර රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම් ධූරයෙන් ඉවත් කළ දඩල්ලගේ තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙත මාරු කර යැවිනි. එය පිළිනොගත් රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගියේය.

අද ස්වකීය විශ්‍රාම ගැනීමේ තීන්දුවට පැමිණෙන්නට පෙර දඩල්ලගේ ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුව ස්වකීය ගැටලුව ගැන දැනුම් දුන්නනේය. ජනාධිපතිවරයා ඔහුගේ කරුණු දැක්වීම් පිළිගෙන තිබුණේ නැත. එහෙත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජේ දඩල්ලගේ නැවත රජයේ ඉහළ තනතුරක් වෙත පත්කිරීමට එකග වී තිබේ.

දඩල්ලගේ ගේ බිරිද හා දරුවන් වාසය කරන්නේ කැනඩාවේය. විශ්‍රාම ගන්නා හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා සති කිහිපයක් කැනඩාවේ ස්වකීය දරු පවුල හා ගත කර ලංකාවට පැමිණි වහාම මේ උසස් තනතුර පිරිනැමීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු කටයුතු සූදානම්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.