කිලෝ තුනක බිම්මලක්

වැල්ලවාය තෙලුල්ල ප්‍රදේශයෙන් කිලෝ තුනක බිම්මලක් ලැබී ඇත මෙම බිම්මල කෑමට ගත හැකි එකක් බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

mushroom

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.