තම්මිට මිනිස්සුන්ට වතුර පොදක්… උත්තරය කිලෝමීටර 3 නුදුරින්…

water-crisisගම්පහ නගරයේ සිට ජා-ඇල නගරයට අංක 201 බස් මාර්ගයේ ගම්පහ නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 5 ක් පමණ නුදුරින් වෙල්යායට එපිටින් අත්තනගලු ඔය ඉස්මත්තේ පිහිටා තිබෙන තඹ පැහැති කබොක් කන්දක් පුරා තම්මිට ග්‍රාමය පිහිටා තිබේ..

තම්මිට ජලාශය බිහිවීමත් සමග තම්මිට කන්ද සීග්‍රයෙන් ජනාවාස වී ඇත. තම්මිට කන්දේ ගැමි ළිං පෝෂණය වන්නේ තම්මිට ජලාශයේ ජලයෙනි. තම්මිට ජලාශය වාන් දමන තරමට ජලාශය පිරී ඇති විට පමණක් කන්දේ පිහිටි ළිං වලට වතුර උනනු ලැබේ. ඉඩෝර සමයේදී විශේෂයෙන් වී අස්වැන්න නෙලීමට තම්මිට වේල්ල විවෘත කලවිට අත්තනගලු ඔය හිස්වී පතුලද මතුවේ .කබොක් පස පාංශු ජලය රඳවා ගන්නේද නැත .මේ තත්වය කන්න දෙකේදීම අස්වනු නෙලන සමයේදී සිදුවේ .මේ දිනවල පවතින පෑවිල්ලට තම්මිට ළිං සිදී යමින් පවතී. කඳු මුදුනේ ළිං වල පතුල මතුවී ඇත. ගම්වැසියන් නල ළිං ද හදාගෙන ඇති  නමුත් ඒවායේද ජලය ප්‍රමාණවත් පරිදි නැත.රජයේ නිලධාරීන් පැමිණියහොත් ඔවුන්ට එය බලාගත හැකිය. කඳු මුදුනේ ළිං වලින් පටන්ගෙන කඳු බැවුමේ ඇති ළිං දක්වාම  සිඳී සෑම වසරකම දෙවරක් පානීය ජල හිගය ඇතිවේ.හෙට 10 දින  යල කන්නයේ  වී අස්වැන්න නෙලීමට තම්මිට වේල්ල විවෘත කර තම්මිට ජලාශය හිස් කිරීම  සිදුවේ. හෙට සිට තම්මිට වැසියන් බොන්නට වතුර පොදක් නැතිව දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්නට නියමිතය.

පසුගිය ආණ්ඩුව ගමට දී  තිබෙන ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථකය.  අත්තනගලු ඔයේ ජලය කෙලින්ම උල්පත් ආකාරයට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ළිං වලට ගලාගෙන ඒමෙන් එන ජලය අපවිත්‍රවය.  සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට අනුව පානයට කිසිසේත්ම සුදුසු නැත. ගම්වැසියෝ පානීය ජල ගැටලුවෙන්ද සහ සුදු අලියෙක් බඳු තම්මිට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය නඩත්තු කිරීමෙන් ද හෙම්බත්ව සිටිති.  ගම්වැසියන්ගේ ළිං හිඳෙන විට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ළිං ද සිදී යාම සිදුවේ. ජලය අත්‍යවශ්‍ය නියං සමයේදී අඩු පීඩනයකින් ලැබෙන ජලය වහල මත ඇති ගෘහස්ත ටැංකි වලට ගලා යන්නේ නැත. පසුගිය මැයි සහ අප්‍රේල් නියං සමයේ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ළිං සිඳී මාසයක් පමණම ප්‍රජා ජල සැපයුම ඇනහිට තිබුණි.

නමුත් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ජල නලයක් මගින්  කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියෙන්  (බියගම ජල පවිත්‍රාගාරයෙන්)  සපයන පිරිසිදු පානීය ජලය, කඩවත ඔස්සේ ගනේමුල්ලටත්  ඉන් ඔබ්බට මාකිලන්ගමුව හන්දිය තෙක් (රත්මල්විට පාර තෙක්) ලබාදෙනු ලැබේ තම්මිට ග්‍රාමය එතැන් සිට කිලෝමීටර් 3 ක් පමණ  නුදුරින් පිහිටා තිබේ.  ගම්වාසීන් විසින් දහසක් අත්සන් සහිතව (රජයෙන්)   ජල නලය නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට  ඉදිරයට කිලෝමීටර් 3 ක් දුරට නලය දිගු කර පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුම ලබාගැනීමට මැදිහත්වන ලෙස  ඉල්ලා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.