පින් කැටය කඩන්න පැමිණි හොරා ආරක්ෂක කැමරාවල

pin kata horaහොරණ රජ මහා විහාරස්ථානයේ බුද්ධ මන්දිරයෙහි පින් කැටය කැඩීමට තරුණයකු ගත් උත්සාහය සී සී ටී වී කැමරා දර්ශනවල මෙලෙස සටහන්ව තිබේ. මීට ටික දිනකට පෙර මෙම විහාරස්ථාන පින් කැටය කාන්තාවක විසින් බිඳ මුදල් රැගෙන ගොස් තිබිණි. මේ සැකකරුවන් සොයා හොරණ පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

සැකකාර තරුණයා බුද්ධ මන්දිරයෙහි පිං කැටය කැඩීමට ගත් උත්සාහය ආරක්ෂක කැමරා දර්ශනවල සටහන්ව තිබූ අයුරු

pin kata hora

ඡායාරූප [email protected] ඉංගිරිය විශේෂ -කේ.ටී.ඩී දර්ශන

පුවත් අනුග්‍රහය දිනමිණ

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.