පොලිස් ලොක්කන් ගේ මුහුණු බෙරි කළ සාජන්……….

policeතලාතුඔය පොලීසියේ සාජන් අබේවික්‍රමට වැරදි කරුවන් පේන්න බැරිය. එදා කොටුවුනේ ආධුනික පුහුණුව ලබන යුද හමුද සෙබළ තරුණයෙකි.

ගන්නවා ලයිසන්. තරුණයා නිරුත්තරය. දඩ කොළය ලියැවිණි. වරද රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ත්‍රිරෝද රථයක් ධාවනය කිරීමයි. දැන් ගැටළු ගොඩකි. දඩ මුදල ගෙවීමට තරුණයා ඇත මුදල් නැත හෙට උදයේම කඳවුරට වාර්තා කල යුතුය. නැතිනම් එතැන පනිෂ්මන්ට්ය

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ සඳුන්පුර පුහුණු කඳවුරේ පුහුණුව ලබන හමුදා සෙබළාට නැවැත දින 14ක් ඇතුළත පැමිණ මෙම දඩ මුදල් ගෙවීමට නිවාඩු ලැබෙන්නේද නැත.

පොලිස් සැරයන් අබේවික්‍රම ගේ හිත උනුවිය පර්ස් එකට අත යැවින. තැපැල් කාර්යාලයට ගිය තරුණයා සැරයන්ට පින් දිදී ගෙදර ගියේය පුවත මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා විය. දැන් ඇතැම් ස්ර්ලා ගේ මුහුණ හොඳ නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.