වතු කම්කරුවන් පාවා දීලා… වැටුප 1000 විය යුතුමයි… තවත් උද්ඝෝෂණයක්.

jවතු කම්කරුවන් හා වතු හාමුපුතුන් අතර අත්සන් කළ අවබෝධතා ගිවිසුමට එරෙහිව ඊයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධ සමස්ථ ලංකා වතු කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ සාමාජිකයෝ ඊයේ (14) හැටන් බගවන්තාලාව ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 730 දක්වා වැඩි කරන්නට වතු හාමුපුතුන්ගේ සංගමය එකග වී තිබිනි. එහෙත් සමස්ථ ලංකා වතු කම්කරු කොන්ග්‍රස් නායකයන් කියන්නේ වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් 1000 විය යුතු බවය. මේ අවබෝධතා ගිවිසුම වතු කම්කරු අයිතිය පාවා දීමක් බව ඔවුහු පැවසූහ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.