සිරකරුවන් සතුටින්…

unnamedprison1ජාතික සිරකරු දින සැමරුම් උත්සවය අද (12දා) මහනුවර දුම්බර බෝගම්බර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී  සිරකරුවන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

සිරකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල ඥාතින් දෙදහසකට අධික පිරිසක් සැමරුම් උත්සවයට සහභාගි වූ අතර මෙම අවස්ථාවේදී දූ දරුවන් වෙනුවෙන් විවිධ විනෝද ක්‍රීඩා රැසක් පැවැත්වූණු අතර මෙම අවස්ථාවේ කාල සීමාවක් රහිතව සිරකරුවන්ට සිය පවුලේ උදවිය සමග සතුටින් විසීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබිණි.

මේ එම දරුපැටවුන් පිරිසක් ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරුයි..

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.