දවසේ කාටුනය

Siththara Sithak4පුවත්පතකින් ජනතාව අතරටගිය,  2002 දී සාක්කු කාටුන් චිත්‍ර එකතුවනම් පොතට ගොනුවූ මේ කාටුනය එදාටත් අදටත් එකසේම ගැලපෙන අයුරු රසවිදින්න….හිතන්න….ඔබ තුළම සංවාදයක් ගොඩනගාගන්න….
 Siththara Sithak 4 -1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.