සිත්තර සිතක්

7e272a94-6030-4251-9bf7-c5f83f961687

මේ කාර්ටුනය ජාත්‍යාන්තර සම්භාවනාවට ලක්වුණු නිර්මාණයකි. වර්ෂ 2004 මහා මැතිවරණය සම්බන්ධව නිර්මාණය වූ මේ නිර්මාණය මේ මොහොතටත් වලංගුවන බැවින් එය පලකිරීම සදහා තෝරා ගැණුනි.

C1

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

One thought on “සිත්තර සිතක්

  • July 25, 2016 at 9:47 am
    Permalink

    මෙය එදාටත් වඩා අදට ගැලපෙනවා. අදටත් වඩා හෙටට ගැලපුණොත් තමයි ප්රශ්නය. කාටුන් ශිල්පියා වටහාදෙන මේ යථාර්ථය ජනතාව අවබෝධ කරගන්නේ කවදාද? එතෙක් මෙය ඉදිරියට යාවි.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.