සිත්තර සිතක්

7e272a94-6030-4251-9bf7-c5f83f961687

මේ කාර්ටුනය ජාත්‍යාන්තර සම්භාවනාවට ලක්වුණු නිර්මාණයකි. වර්ෂ 2004 මහා මැතිවරණය සම්බන්ධව නිර්මාණය වූ මේ නිර්මාණය මේ මොහොතටත් වලංගුවන බැවින් එය පලකිරීම සදහා තෝරා ගැණුනි.

C1

 

සබැඳි පුවත්

One thought on “සිත්තර සිතක්

  • July 25, 2016 at 9:47 am
    Permalink

    මෙය එදාටත් වඩා අදට ගැලපෙනවා. අදටත් වඩා හෙටට ගැලපුණොත් තමයි ප්රශ්නය. කාටුන් ශිල්පියා වටහාදෙන මේ යථාර්ථය ජනතාව අවබෝධ කරගන්නේ කවදාද? එතෙක් මෙය ඉදිරියට යාවි.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.