සෙන්පති කොබ්බැකඩුව ගේ කමිසය ගැලවුන හැටි

මනුස්සකමේ ප්‍රතිමුර්තිය වූ සෙන්පති ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව දිවියෙන් නික්ම ගොසින් වසර විසිපහක් ගෙවී ගොසිනි. ඒ දිගු කාලය ඊයේ පෙරේදා මෙනි. නිර්මල

Read more

යුක්තිය වෙනුවෙන් තම ජීවිතය තුට්ටුවකට මායිම් නොකළ ඉලන්චෙලියන්

ඒ එක්‌දහස්‌ නවසිය අනූහය වර්ෂයයි. බී. බී. සී. යේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වාර්තාකාරිනියක වූ ෆ්‍රින්සිස්‌ හැරිසන් සමඟ එදා මන්නාරමේ සංචාරය කිරීමට

Read more