චිතකයේ සිට………………

amaradeva chithakayaමේ මොහොතේ අමරදේව චිතකයරත් පැහැ ගිනිදැල් විහිදුවමින් අමරදේව රූපකාය අපෙන් ඉහළ විශ්වයට එක් කරමින් සිටී.

විමලා අමරදේවයන් පුතු රංජන සහ දියණියන් වන සුභානි සහ ප්‍රියංවදා සමග නික්ම යද්දී හෙළු බැල්මෙන් කියවුණේ ‘අනේ මීළඟ භාවයේත් අප තරම් ඉපදෙන්න යනුවෙනි.

තවමත් රසික සමුහයේ පිරිසක් චිතකය වටා රැස්ව සිටිනේ යන්නට දෙපා වාරු නැති හෙයිනි.

දිවයිනේ නන් දෙසින් පැමිණි පිරිසේ සෝ සුසුම් සහ අතීත අවර්ජනා හාත්පස පරිසරයට එක්වන්නේ දුම් රොටු අතරිනි.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.