අගමැති කිවුවත් දේශාපලන පලිගැනීම් නැවතිලා නෑ….

Knife-Lදේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක්වුණු රජයේ සේවකයන් 32000 කගේ පැමිණිලි සලකා බලා වහාම යුක්තිය ඉටු කිරීම සදහා සලකා බැලූ 12 000 ආසන්න පිරිසකට යුක්තිය  ඉටු කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ලබාදුන් උපදෙස් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් බහුතරයක් නොසලකා හැරීම නිසා අර්බුදයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට මේ උපදෙස් ලබා දී ඇත්තෙ ඔවුන් හමුවූ විශේෂ සැසියකදී  ය. එහෙත් දැනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස්පක්ෂ අමාත්‍යවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ ගණනක අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලබාදුන් උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කිරීමට සූදානමක් හෝ නැති බව රජයේ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.