අගවිනිසුරුතුමනි සදාචාරය රැකගනිමින් ඉල්ලා අස්වෙන්න-නීතිවේදීන්ගේ සංගමය

 

උපුල් ජයසුරිය
උපුල් ජයසුරිය

අග්‍රවිනිශ්චයකාර මොහාන් පීරිස්  සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් විය යුතු බව  ශ්‍රී ලංකා නීතිවේදීන්ගේ සංගමය කියා සිටී.

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙමින් තිබුණ පසුගිය නව වනදා අලුයම් කාලයේදීප්‍රතිඵල වෙනස් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා හිටපු ජනාධිපතිවරයා සමග නිරතවී ඇති බවට සාක්ෂි ලැබී ඇති බව  ජයසුරිය  මහතා කියාසිටී.

 

bvfhfn

 

මේ පිළිබඳව පැහැදිලි අග්‍රවිනිශ්චයකාර මොහාන් පිරිසගෙන්  ඥ මෙතක් ලැබී නැති හෙයින්  ඔහු ඉල්ලා අස්වියයතු බව තම සංගමය ඉල්ලීම් කරන බව උපුල් ජයසුරිය කියා සිටී.

මේ තීරණය අගමැති වරයාටත් දැනුම්දී ඇත.

මොහාන් පීරිස් තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් නොවන්නේ  නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉඩ තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා නීතිවේදීන්ගේ සංගමය කියා සිටී.

hbkjhljh

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.