අගවිනිසුරු ඉල්ලා අස්‌වෙයි?


අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්‌ මහතා ඊයේ (21 දා) සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්‌වී ඇත.

මොහාන් පීරිස්‌ මහතා තම ඉල්ලා අස්‌වීමේ ලිපිය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට භාරදී   ඇතිබව ඇතැම් මධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ පිළබඳව නිළ වශයෙන් සනාථ කොට නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.