අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සෝනියා ගාන්ධි හා අග්‍රාමත්‍ය මන්මෝහන් සිංග් සමග සාකච්ජා

ranil-and-manmohanශ්‍රී ලංකාවේ අර්ථිකය නව දිශානතියකට යොමු කරලීමේ වැදගත් කම පිලිබදව අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂ නායිකා සෝනියා ගාන්ධි  හා අග්‍රාමත්‍ය මන්මෝහන් සිංග් දැනුවත් කළේය. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකේ එකමුතුවෙන් සැදී ජාතික ආණ්ඩුවට විපක්ෂයේ පක්ෂ ගණනාවක් සමග එකඟතත්වයෙන් යුතුව කටයුතු කල හැකි පරිසරයක් දැන්  නිර්මාණය කර ඇති බවත් මෙය විශිෂ්ට ජයග්‍රණයක් බවත් ඉන්දියාවේ හිටපු අමාත්‍ය මන් මොහාන් සිංග් කියා සිටියේය. නව  දිල්ලියේ තායි  පැලස් හෝටලයේදී කොංග්‍රස් පක්ෂ නායකයින් අතර ඇතිවූ සංවාදයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සඳහා ආර්ථික හා තාක්ෂණික දියුණුවක් තමන් අත්සන් කරන බවත් මේ හේතුවෙන් දෙරටටම නව ආර්ථික කටයුතු වල නිරත විය හැකි ආකාරය වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. දකුණු ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අර්ථික උප කලාපයක් ලෙස සංවර්නධය කිරීමේ වැදගත් කමත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය  කළේය.  සෝනියා ගාන්ධි  මහත්මිය, අචාර්ය මන්මෝහන් සිංග් ඇතුළු කොංග්‍රස් පක්ෂයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන්  සමන්විත දුත පිරිසකට ශ්‍රී ලංකාට පැමිණෙන්නැයි  අග්‍රාමත්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා ආරාධනා කළේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.