අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව ශ්‍රී ලංකා ඉන්දීය මහා කොමසාරිවරයා පිළිගත් අයුරු

ඉන්දීය නිල සංචාරය සඳහා ඉන්දියාවට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු දුතපිරිස නවදිල්ලියේ ඉන්දිරා ගාන්ධි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොලේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් වයි. කේ. සිංහා මහතා සහ ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් චිත්‍රාංගනී වාගීෂ්වර මහත්මිය ඇතුලූ නිලධාරීන් පිරිසක් විසන පිළිගත් අකාරය.

Ranil Wickramasinghe in New Delhi Airport Ranil Wickramasinghe in New Delhi Airport

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.