අජිත් පෙරේරා ගේ උදහරණය අපුරුයි – හරි හමන්තැනක කීවේ නම් නඩු

ajith-pereraඅඩු තාක්ෂණික බලාගාරයක් ලබා ගැනිමේ ප්‍රතිවිපාක නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අත්විදිමින් සිටිනා බව විදුලි බල හා බලශක්ති නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත්. පී පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (27) ප්‍රකාශ කළේය. ඒ සඳහා ඔහු අප්‍රුරු උදාහරණයක් භාවිතා කළේය.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරය මේ රජයට ලද ආබාධිත දරුවෙකු වුනත් ආබාධ නිවැරදි කර ගනිමින් බලාගාරය පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරනා බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය. හොරකම් රැසක් හේතුවෙන් නිතර බිඳ වැටෙන නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට සමකිරීම අසංවේදී කටයුත්තක් බව නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත්. පී පෙරේරා මහතා ගේ ටිකිරි මොළයට තේරුම් නොයෑම කනගාටුවට කරුණකි. කියන කරන දේ පිළිබඳව නිසි චාරයක් ඇති තැනක මෙවැන්නක් පැවසුවේ නම් නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත්. පී පෙරේරා මහතාට බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වෙනු ඇත. එහෙත් මෙහිදී ඒ ගැටළුව පැන නගින්නේ නැත මන්දයත් එතුමන් මේ කථාව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේදීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.